Naše firma působí jako spolehlivý partner v oboru nabízejícím širokou škálu služeb pro domácnosti i komerční klientelu již více než 10 let.

Jsme flexibilní a operujeme v Praze, Středočeském, Libereckém, Ústeckém a Karlovarském kraji.

Věnujeme se komplexnímu řešení elektrických potřeb, renovacím a rekonstrukcím interiérů a zajišťování bezpečnosti prostřednictvím profesionálního servisu.

Díky týmu profesionálů, kteří se starají o kvalitu, bezpečnost a spolehlivost nabízených služeb, jsme schopni zajistit co nejširší škálu požadavků zákazníků. Nutno však podotknout, že jedním z hlavních pilířů činnosti naší firmy NGM Electric s.r.o. je precizní pokládka, servis a revize elektroinstalací.

Renovace a rekonstrukce interiérů: K renovacím a rekonstrukcím interiérů, k nimž patří i renovace a rekonstrukce bytových jader, přistupujeme s citem pro detail a pochopením pro individuální potřeby zákazníka. Přinášíme inovativní přístup, a to od moderních designů po restaurování historických prvků. Každý projekt řešíme s ohledem na funkčnost, estetičnost a kvalitu provedení.

Výroba a montáž elektrických rozvaděčů: Specializovaný tým techniků a inženýrů se věnuje výrobě a montáži elektrických rozvaděčů na míru pro různé potřeby a prostředí. Každý rozvaděč navrhujeme a sestavujeme tak, aby vyhovoval těm nejvyšším standardům.

Revize elektroinstalací a zařízení: Prioritou naší firmy je bezpečnost. Proto nabízíme pravidelné revize elektroinstalací a zařízení, tím zajišťujeme bezproblémový provoz a minimalizujeme riziko možných poruch či nehod.

Naše firma NGM Electric s.r.o. si velmi zakládá na propojení našeho know-how a inovativního přístupu k poskytování špičkových služeb v daném oboru.

 

Revize elektroinstalací

Revize elektroinstalací je proces, během kterého jsou elektrické systémy a zařízení systematicky přezkoumány a testovány, aby byla zajištěna bezpečnost a dodržování normativních požadavků.
Odborníci provedou vizuální a měřící kontroly, aby identifikovali případné nedostatky, poruchy nebo nebezpečné situace v elektrických zařízeních.
Revize elektroinstalací může být pravidelná, aby se zajistila dodržování předepsaných termínů a bezpečnostních standardů.

Revize hromosvodů

Revize hromosvodů zahrnuje kontrolu a testování systémů pro odvod atmosférických výbojů.
Odborníci posuzují správnou instalaci a propojení hromosvodů a zajišťují, že jsou schopny efektivně vést bleskový proud do země, minimalizující riziko požáru nebo jiných škodlivých důsledků.

Revize přístrojů

Revize přístrojů obvykle zahrnuje pravidelnou kontrolu a testování elektrických zařízení a přístrojů na správnou funkci a bezpečnost.
Odborníci mohou provádět diagnostiku, opravy a kalibrace zařízení podle potřeby.
 

Výroba elektrických rozvaděčů

Výroba elektrických rozvaděčů je proces vytváření zařízení sloužícího k distribuci elektrické energie v budovách nebo průmyslových prostorách.
Zahrnuje návrh, montáž a testování rozváděčů, které slouží k bezpečnému a efektivnímu rozvodu elektrického proudu na různá zařízení a spotřebiče.

Pokládka a servis elektroinstalací

Pokládka elektroinstalací zahrnuje fyzickou instalaci kabelů, vedení a zařízení potřebných pro elektrické spojení v budovách.
Servis elektroinstalací zahrnuje údržbu, opravy a případné modernizace existujících elektrických systémů.
 

Rekonstrukce interiérů

Rekonstrukce interiérů zahrnuje změny a úpravy vnitřního prostoru budovy.

V rámci elektrických prací může být nezbytná rekonstrukce elektroinstalací a přizpůsobení elektrických systémů novým požadavkům a normám.
Elektrické prvky, jako jsou zásuvky, osvětlení a vedení, mohou být součástí celkové rekonstrukce interiéru.

Při těchto činnostech je důležité spolupracovat s kvalifikovanými odborníky a dbát na dodržování bezpečnostních standardů a předpisů.
 

 

 

 

Experti na elektrické instalace a rozvaděče, renovace interiérů,
revize elektrických VTZ a řešení pro vaši bezpečnost